Oleme spetsialiseerunud tunnelite, sildade ja viaduktide projekteerimisele. Pakume nii arhitektuurset kui insenertehnilist projekteerimist, projekteerimise projektijuhtimist kui erinevate uuringute läbiviimist (sh kandevõimeuuringud).

Tegeleme ka teede projekteerimise ning pinnasemehaanika alase konsultatsiooniga.

Alates aastast 2011.

Loe rohkem

MIKS VALIDA KOOSTÖÖPARTNERIKS
STRICTO PROJECT OÜ?

  • Oleme suutnud olla Eesti suurimale teeprojektide tellijale - Maanteeametile - tunnustuse pälvinud koostööpartner (auhind ”Parim sillaprojekteerija 2016” ja ”Parim sillaprojekteerija 2019”).
  • Oleme innovatiivsed ja käime kaasas muutuvate normide/nõuetega - osaleme oma kollektiiviga igal aastal enam kui 20 erialasel koolitusel või seminaril.
  • Kasutame oma töös kaasaegseid töövõtteid ja tarkvara - olulisteks märksõnadeks BIM ja 3D modelleerimine nii arvutusmudelites kui geomeetria loomisel.
  • Stricto Project OÜ töökorraldus ja juhtimine toimub vastavalt standardile ISO 9001:2015 (AS Metrosert, nr K-259/M).
    Meie teenuste kvaliteedialased juhtpõhimõtted on leitavat siit.
Tehtud tööd

MEIE TEGEVUSALAD

SILDADE JA VIADUKTIDE PROJEKTEERIMINE
JA INSENERTEHNILISED UURINGUD

Meie põhitegevusalaks on sillad ja viaduktid. Pakume nii projekteerimise kui terviku juhtimist, arhitektuurset projekteerimist ja kontseptsiooni loomist kui ka insenertehnilisi lahendusi ideest tööjoonisteni. Koostame ka juba valminud projektidele ekspertiise, konsulteerime projekteerijaga seonduvalt koostööpartnereid ning viime läbi kandevõimeuuringud ja -katsetusi.

TEEDE JA PARKLATE
PROJEKTEERIMINE

Koostame kergliiklusteede ja juurdepääsuteede ehitusprojekte, platside vertikaalplaneeringuid ning maastikuarhitektuurseid lahendusi. Vajadusel aitame ehitusloa hankimisel ja ehitushanke korraldamisel.

VUNDAMENTIDE JA TUGISEINTE
PROJEKTEERIMINE

Erinevate rajatiste projekteerimisega seonduvalt omame kompetentsi ja kogemust ka pinnasemehaanika vallas. Pakume erinevate vundamendilahenduste ja tugiseinte projekteerimist nii teede- kui tsiviilehituse objektide puhul.

SILLAKONSTRUKTSIOONIDE KATSETAMINE

Viime läbi sillakonstruktsioonide katsetamist nende kandevõime määramiseks nii erinevate projektkoormuste abil. Samuti teeme kandevõime kontrollarvutusi raskeveoste ületuste kontrolliks.

TERASKONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE
NING TOOTMISE JÄRELEVALVE

Pakume teraskonstruktsioonide projekteerimist ning nende tootmise järelevalvet. Meie inseneridel on rahvusvahelised IWE ja FROSIO Level II sertifikaadid.

Meie TEHTUD TÖÖD

Pärnu kaarsild

2023-2024

Pärnu kaarsilla näol on tegemist 264m pikkuse sillaga. Tegemist on ainulaadse sillaga Eestis. Stricto Project OÜ poolt tuli nii arhitektuurne lahendus kui tehniline projekteerimine. Silla ehitab INF Infra OÜ ja sild valmib 2025. aasta kevadel.

Pärnu kolmas sild „LUIK“

2020-2021

Pärnu silla puhul on tegemist suurima omalaadsega Eestis. Silla pikkus on 356m, jõe kohal olevad avad on 106m pikad. Sild projekteeriti koostöös Šveitsi ettevõttega GRUNER AG. Stricto Project OÜ vastutas projektijuhtimise ning silla põhiprojekti koostamise eest.

Tartus, Riia tn - Vaksali tn ristmiku kergliiklussõlm

2019-2021

Tartus, Riia tänava ja Vaksali tänava ristmiku piirkonda projekteeriti raudteede alused jalakäijate ja jalgratturite tunnelid ning viadukt üle Riia tänava. Stricto Project OÜ osales nii rajatiste eelprojekti, põhiprojekti kui tööprojektide koostajana.

Assaku viaduktid

2022

Assaku maanteeviadukt on osa Rail Baltica projektist. Viadukt viib Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee üle rajatava raudteetrassi. Stricto Project OÜ roll on põhiprojekti optimeerida ning koostada tööprojektid vastavalt BIM-nõuetele.

Harku-Lihula-Sindi 330kV/110kV elektriliini mastide vundamendid

2018-2020

Uue Harku-Lihula-Sindi 330kV/110kV elektriliini pikkus on 175km ja sellel on 482 masti. Stricto Project OÜ projekteeris mastide vundamendid, kattes töö käigus kogu Eesti geoloogilise ehituse. Töö sisaldas nii konstruktiivset projekteerimist kui geotehnilist analüüsi.

Ülejõe jalgteesild

2018

Ülejõe jalgteesild on 33m pikkune komposiitne sild üle Keila jõe. See on kohalike elanike poolt hästi vastu võetud. Stricto Project OÜ koostas arhitektuurse lahenduse teedele ja sillale ning ka tehnilised lahendused.

Mõniste sild

2015

Mõniste sild on monoliitbetoonist jätkuvskeemil sild. Stricto Project OÜ koostas nii arhitektuurse lahenduse kui tehnilised lahendused.

Eriveoste uuring

2019-2020

Uuringu sisuks oli analüüsida eriveoste võimalikke marsruute Eestis. Fookus oli vanadel sildadel ning eesmärgiks oli hinnata nende kandevõimet. Töö sisaldas 30 silla eksperimentaalset katsetamimist ja arvutusmudelite põhist analüüsi. Töö tulemusena tehti soovitused nii Kaitseministeeriumile kui Transpordiametile.

MEIE MEESKOND

Andreas Papp

Tegevjuht / Hinnapakkumised

MSc (TTÜ, 2013)
Diplomeeritud teedeinsener
EKR tase VII

+372 58 100 608

Ando Funk

Insener / Projektijuht

MSc (TTÜ, 2012)
Diplomeeritud teedeinsener
EKR tase VIII

+372 53 474 811

Dmitri Gorbatjuk

Peainsener / Projektijuht

MSc (Viini Tehnikaülikool, 2015)
Diplomeeritud teedeinsener
EKR tase VIII

+372 56 200 657

Tõnis Liigmann

Insener

MSc (TTÜ, 2015)
Diplomeeritud teedeinsener
EKR tase VII

+372 53 469 156

Meelis Melnik

Noorem-insener

MSc (TTÜ, 2022)


+372 56 842 250

Võta meiega ühendust

info@stricto.ee
+372 58 100 608
Kadaka tee 42b, Tallinn 12915, Eesti
Vaata asukohta kaardil